J.R.R. Tolkien

Vítám vás na svých stránkách...jakékoli dotazy, připomínky nebo nápady posílejte na resi97@seznam.cz

Elfové

Nazýváni také Quendi, Eldar, prvorozené děti Ilúvatorovy. Z Ilúvatarova spánku procitli u hvězdného jezera Cuiviénenu na východě staré Středozemě. Dlouho zde bydleli, ale jednou jel Valar Oromë lovit, najednou uslyšel zpívat mnoho hlasů. Tak Valar našli elfy, které sami tak dlouho očekávali. Mnozí elfové se ho při jeho příchodu báli, poněvadž si mysleli, že to jeden z Melkorových služebníků, kteří je špehovali a přepadávali. Většina však poznala, že na koni není žádný přízrak a ti nejušlechtilejší elfové k němu byli přitahováni, protože měl ve tváři světlo Amanu. Oromë se mezi elfy chvíli zdržel a pak šel ohlásit Valar novinu o jejich procitnutí. Po dlouhé radě se Valar rozhodli, že by s nimi měli elfové pobývat v Amanu. Tak Oromë odjel zpět do Cuiviénenu a vybral z elfů tři vyslance - Ingwëho, Finwëho a Elwëho, pozdější krále elfů. Ti s ním odcestovali do Valinoru, aby shlédli jeho krásy a přesvědčit ostatní elfy k cestě na západ. A tak došlo k prvnímu rozdělení elfů: Příbuzní Ingwëho a většina příbuzných Finwëho a Elwëho souhlasili se svými pány jít za Valar do Amanu. Tito elfové byli od té doby nazýváni Eldar. Někteří však pozvání odmítli a zůstali ve Středozemi. Byli to Avari, Neochotní, kteří nikdy neviděli Světlo dvou Stromů.

První na cestu vyrazili elfové, které vedl Ingwë - nejvyšší pán elfského rodu. Jeho lid se jmenoval Vynyar - Sliční elfové. Vanyar se už nikdy nevrátili do Středozemě. Po nich šli Noldor, lid Finwëho. Jsou to moudří a hloubaví elfové. Jako poslední se na cestu vydali Elwëho elfové - Teleri. Šli pomalu, poněvadž si cestou do Valinoru nebyli jisti. Když nakonec došli až k západnímu pobřeží, zamilovali si moře. V Amanu se stali mořskými elfy, Falmari.

Tři rody elfů přešli přes moře do Valinoru. Někteří z Eldar sice vyrazili na pochod, ale cestou se ztratili, odbočili nebo zůstali na pobřeží Středozemě. Byli většinou z rodu Teleri. Bydleli u moře, chodili po lesích a horách, ale jejich srdce byla vždy obrácena na západ. Tito elfové se nazývají Úmanyar. Spolu s Avari jsou nazýváni Moriquendi, Temní elfové - poznali až světlo Měsíce a Slunce.

Ti elfové, kteří byli v ranných dobách lapeni Melkorovými služebníky byli uvězněni a zotročeni a Melkor z nich vypěstoval ošklivé plemeno skřetů a ti se stali největšími nepřáteli elfů. Říká se, že to byl Melkorův nejpodlejší čin.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.