J.R.R. Tolkien

Vítám vás na svých stránkách...jakékoli dotazy, připomínky nebo nápady posílejte na resi97@seznam.cz

Elfština

Zatím tu má m pouze běžná česká jména:

A

Adam Carnicemeno (červená hlína)

Adéla Arnë, Artë (královská, vznešená, urozená)

Adolf Arnarmo (urozený vlk)

Agáta Manë (dobrá)

Ágnes Poicë (čistá)

Albert Arcalimo, Arcalimon (vznešený+zářící)

Alberta Arcalimë (vznešená+zářící)

Alena Mindë (věž)

Aleš Restalon (pomáhající)

Alexandr Atanvarno (ochránce lidí)

Alexandra Atanvarnë (ochránkyně lidí)

Alfréd Querrestalo (elfí pomoc)

Alice Arnostalë (vznešený typ)

Alois Noldo, Sailon (moudrý)

Alžběta Eruvanda, Eruvérë (bůh (je) přísaha)

AnastázieOrtainë (povstalá)

Anděla Aini (dobrý duch)

Andrea Vea, Veassë (dospělá)

Anežka Vendië, Vénië (neposkvrněná)

Anna Maxë, Maxië (milost)

Antonín Lóto, Lótu, Lótion (květina, syn květin)

Arnold Sorontur (pán orlů)

Arnošt Faileon (čestnost)

Artur Morco (medvěd)

B

Berta Alcarinquë (skvělá)

Blanka Fánië, Lossië, Ninquië (bílá)

Blažej Néco, Nécon (mdlý)

Blažena Alassëa, Alassië (šťastná)

Bohumil Erummeldon (bohu milý)

Bohumír Eruséro (mír bohu)

Bohuslav Erumelindo (ctící boha)

Boleslav Yontarillo, Yontalcaron (více slávy)

Bonifác Márambar (dobrý osud)

Bořivoj Hortamo (usilovat)

Božena Erunannë, Erunnë (bohem obdarovaná)

C

Cecílie Úcenimë (nevidomá)

Ctibor Failo (čestný)

Ctirad Failon (čestný)

Cyril Heru, Herumo, Hermo (pán)

D

Dagmar Aurewen, Aurië (denice)

Dalibor Stamahto (braň boji)

Daniel Erunámo (bůh (je můj) soudce)

Daniela Erunámë (bůh (je má) soudkyně)

David Meldon (milovaný)

Denis Eruner (boží muž)

Denisa Erunis (boží žena)

Diana Erumë, Eruwen (božská)

Dobroslav Mano (dobrý)

Dominik Héro, Heruo (pána - 2.p.)

Dominika Herio (paní - 2.p.)

Doris Annanis, Annis (dar-žena)

Dorota Eruannë (boží dar)

Doubravka Tavarillë (lesní žínka)

Dušan Fëo, Feon (duše)

E

Edita Alyohtë (bohatá válka)

Edmund Tauravarno (mocný ochránce)

Eduard Alyavarno (bohatý ochránce)

Emil Mótimo (pracovitý)

Erik Oitur, Ertur (věčný vládce, jediný vládce)

Erika Oiturë, Erturë (věčná vládkyně, jediná vládkyně)

Ester Elenë (hvězda)

Eva Cuilë (živá, žijící)

Evžen Arto, Máranóno (urozený)

Evženie Artë, Máranónë (urozená)

F

Felix Alasseo, Alasseon (šťastný)

Filip Roccondil, Melarocco (přítel koní, milovník koní)

G

Gabriel Eruner (boží muž)

Gabriela Erunis (boží žena)

H

Hana Írimë (líbezná)

Helena Alcë, Alcië (paprsek)

Helga Ainë, Airë (svatá)

Herbert Alcohtar (skvělý válečník)

Hilda Ohtë, Mahtalë (válka, boj)

Hubert Veryóro, Canyóro (smělost ducha)

Hugo Óron, Óro (duch, mysl)

Hvězdoslav Elenillo, Elillo (z hvězd)

Hynek Martur (vládce domu)

I

Igor Tíralo (hlídající)

Ilona Alcë, Alcië (paprsek)

Irena Sérë, Sérië (mír)

Irma Tulcë, Tancë, Tungë (síla, pevnost)

Ivan Erumaxo (bůh (je) milostivý)

Ivana Erumaxë (bůh (je) milostivý)

Ivo Quingar (lučištník)

Izabela Eruvérë, Eruvanda (bůh (je má) přísaha)

J

Jáchym Eruntáro (bohem vyvýšený)

Jakub Attanóno (druhorozený)

Jan Erumoico (bůh (je) milostivý)

Jana Erumoicë (bůh (je) milostivý)

Jarmila Melcoirë, Meltuilë (milující jaro)

Jarolím Ainesso, Ainesson (svaté jméno)

Jaromír Melcoiro, Meltuilo (milující jaro)

Jeremiáš Erortano (bohem povýšený)

Jeroným Ainesso, Ainesson (svaté jméno)

Jindřich Pandatur,Corintur (vládce otčiny)

Jindřiška Pandaturë, Corinturë (vládkyně otčiny)

Jiří Cemmótar (rolník)

Jiřina Cemmótarë (rolnice)

Jitka Túriel (dcera vítězství)

Josef Eruntano (stvořený bohem)

Josefína Eruntanë (stvořená bohem)

Julie Findë (vlasatá)

Julius Findo (vlasatý)

Justýn Failo (spravedlivý)

Justýna Failë (spravedlivá)

K

Kamil Cordandur (chrámový služebník)

Kamila Cordandurë (chrámová služebnice)

Karel Mirimo, Mirimon (svobodný

Karin Meldawendë, Meldawen (drahá dívka)

Karolína Mirimë (svobodná)

Kateřina Vendëa, Vénëa (cudná)

Klára Calimë (jasná)

Klement Failo, Failon (čestný)

Konstantin Voronwë, Vorindo (stálý)

Kristián Laivino, Laivindil (křesťan)

Kristýna Laivinë (křesťanka)

Květa Lossë (květ)

Květoslav Losso (květ)

Kvido Taurwë, Taurion (pocházející z lesa)

L

Lada Wendë (panna, dívka)

Ladislav Valcar (slavný vládou)

Laura Apairë, Túrë (vítězství)

Lea Vercayaxë (divoká kráva, gazela)

Lenka Alcinë, Alciellë (malý paprsek)

Leo, Leoš Rávo (lev)

Leona Rávë, Ravennë (lvice)

Leopold Lieveryo, Liecanyo (pro) lid statečný)

Libor Írimo (líbezný)

Libuše Írimë (líbezná)

Linda Linda, Lindë (krásná)

Lucie Calië, Calmë, Caldë, Calwen (světlá)

Luděk Alcarohtar (slavný válečník)

Ludmila Liemmeldë (lidu milá)

Ludvík Alcarohtar (slavný bojovník)

M

Magdalena Mindë (věž)

Marcel Mahtarin (malý bojovník)

Marcela Mahtarincë (malá bojovnice)

Marek Mahtaito (bojovný)

Marie Erummeldë (milovaná bohem)

Markéta Marilla, Marillë (perla)

Marta Ostindë, Ostiel (hospodyně)

Martin Mahtion (bojovný)

Martina Mahtiel (bojovná)

Matěj Eruanno, Erunno (boží dar)

Matouš Eruanno (dar boží)

Matylda Canohtarë, Tuohtë (chrabrá bojovnice)

Michael Eruvëo (podobný bohu)

Michaela Eruvië (podobná bohu)

Mikuláš Túrelio (vítězství lidu)

Milada Nessa, Nessë, Nessië (mladá)

Milan Nildon (přátelský)

Milena Meldë (milovaná)

Miloš Meldon (milovaný)

Miriam Erummeldë (milovaná bohem)

Monika Eressië, Eressiel (osamělá)

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.