J.R.R. Tolkien

Vítám vás na svých stránkách...jakékoli dotazy, připomínky nebo nápady posílejte na resi97@seznam.cz

Gondolin

Historie Gondolinu

Velké skryté město Turgonovo bylo skryto stejně přátelům i nepřátelům během prvního věku kruhem hor a střeženo Thorondorovými orly. V padesátém roce Prvního věku Turgon odešel z jeho síní v Nevrastu se svým bratrancem Finrodem. Ulmo ho zavedl do skrytého údolí-Tumladenu a zde postavil Turgon z ulmova popudu město Gondolin. Bylo dokončeno v roce 126 a Turgonův lid sem přesídlil z Nevrastu a žil zde skryt všem cizím zrakům. Do města nedorazil téměř 400 let nikdo cizí. Turgonovi se podařilo udržet svůj lid mimo okolní svět až do Nirnaeth Arnoediad (bitvy tisíci slz) v roce 1417. do této bitvy vytáhla Gondolinská armáda a když byla bytva ztracena podařilo se jí zase vrátit bez prozrazení do města díky pomoci Húrina Thaliona-krále lidí z Dor lo'minu za což jeho rodu, jako jedinému z lidských rodů, byla odhalena poloha města. Gondolin padl v roce 511 poté byl co Húrin propuštěn ze zajetí Morgotova. Ve zklamání a zoufalství nad utrpením jeho rodiny v době jeho zajetí křičel svou stížnost králi Turgonovi směrem k horám, které chránily Gondolin a tak vyzradil nevědomky Morgothovi, který ho dal sledovat, polohu skrytého města. Jen málo elfů se zachránilo z trosek města.

Vznik Gondolinu

Mapa GondolinuTurgon, syn Fingolfinův, objevil skryté údolí Tumladen, z vnuknutí, které mu dal Vala Ulmo. Toto údolí leželo východně od Sirionu a bylo obklopeno pohořím, jménem Echoriath. Tohoto údolí předtím ještě nikdo nedosáhl, krom Thorondorových orlů. Byla zde však i cesta pro pozemské tvory. Vymlela jí voda pod horami-Suchá řeka, která tekla do Sirionu. Tuto našel Turgon. Když podél ní došel do údolí, spatřil Amon Gwareth-horu z kamene, jež byla ostrovem v jezeře, které se za těch dnů v údolí rozkládalo. Když Turgon našel toto místo počal budovat město, jež mělo svou velikostí a krásou připomínat Tirion ve Valinoru, jež opustil. Vrátil se do Nevrastu. V těch dnech znovu povstal Tenmný nepřítel. Jeho vojska byla v Třetí bitvě, Dagor Aglareb, poražena ale páni Eldar věděli, že né na věky. Proto Turgon přesídlil svůj lid a ukryl město, jež bylo chráněno nejen zbraněmi elfů, ale i mocí Ulma. Když žil Turgon v Nevrastu, práce na budování města probíhali v naprostém utajení po 52 let. Když bylo hotovo, dostalo jméno Ondolindë což bylo v jazyce Valinorských elfů Skála spívajících vod, protože zde, na Amon Gwareth bylo mnoho říček a fontán, ale Sindar jméno postupně zmněnili na Gondolin.

Sedm bran Gondolinu

Cesta do Gondolinu vedla tunelem, ve kterém bylo sedm bran:
První brána, Brána ze dřeva byla širokým obloukem s pilíři po obou stranách, vytesaných ve skále a mezi nimi zavěšená mříž z překřížených dřevěných tyčí, nádherně vyřezávaných apobitých železnýmy hřeby.
Druhá brána, Brána z kamene na první pohled vypadala jako jeden velký kus skály přes cestu.
Třetí brána, Brána z bronzu, ohromné dvojté dveře ve kterých byly zavešeny velké bronzové desky v nichž bylo vytepáno mnoho figur a složitých znaků. Na stěně u brány byly tři čtvercové věže kryté mědí a ny nich byla umístěna kkovaná zařízení ve tvaru lodí, která odrážela světlo z luceren tak, aby osvětlovala prostor kolem brány.
Čtvrtá brána, Brána z pokrouceného železa, vysoká a černá. Její osvětlení nezajišťovali lampy. Stály před ní čtyři věže ze železa a mezi dvěmi blíž k bráně byla podobizna krále orlů-Thorora.
Pátá brána, Brána z bílého mramoru, byla nízká a široká a její zídka byla mřížka ze stříbra mezi pěti velkými koulemy z mramoru. Brána měla tvar tří půlkruhů a tepané stříbro a perly z Nevrastu měli tvar měsíce. Nad branou na středu koule stál obraz Bílého stromu-Telperionu, vytvořený ze stříbra a malachitu s květy vytvořenými z velkých perel z Balaru.
Šestá brána,byla konstrukcí podobná Páté bráně. Byla zbudována ze žlutého mramoru, koule a zeď z červeného zlata. Bylo zde šest těchto koulí a místo koule s obrazem Bílého stromu měla zlatou pyramidu s obrazem Laurelinu, Stromu slunce, s květy vytvořenými z topazinu v dlouhých zlatých hroznech. Vlastní brána byla zdobena dvěma kusy zlata ve tvaru slunce a mezi nimi bylo zařízení z topazu, krystalu a žlutých diamantů.
Sedmá brána, zvaná Veliká, Brána z oceli která byla dílo Maeglinovo. Neměla kolem sebe žádnou zeď ale po obou stranách měla ohromné věž s mnoha okny v sedmi patrech zůžených do věžiček ze zářící oceli. Mezi věžemi stála mohutná hradba z nereznoucí oceli, jež studeně, bíle září. Bylo zde sedm velkých ocelových pilířů vysokých a širokých jako mladé a silné stromy zakončené ostrými bodci. Mezi pilíři bylo sedm mříží z oceli jejichž pruty, tvořené ze sedmi ocelových prutů na sobě jež končí ostčímy a ostny. Nad středním největším pilířem byl vztyčen obraz Koruny Turgonovy, koruny Skrytého království posázené diamanty.

Pád Skrytého města

Pět století Gondolin prosperoval. Byl posledním elfím královstvím, ostatní panství Beleriandu padla. V roce 511 byl ale zrazen Maeglinem (ješ později zemřel rukou Tuora syna Huorova) a tajemstí Turgonovo se dozvěděl Morgoth. Vyslal velkou sílu svých přisluhovačů do Skrytého města. Bitva u jeho hradeb byla strašlivá a skončila jeho pádem. Obyvatelé byli vyvražděni. Poslední velké království elfů v Beleriandu padlo a jeho ruiny zčernaly dračím ohněm.

Pád Gondolinu

 

 


Turgon Veliký, gondolinský

Turgon, pán Gondolinu, se narodil v hvězdném věku v Eldamaru, jako druhý syn Fingolfinův, původem byl tedy Noldo. Po zničení valinorských Stromů světla, odešel s Noldor hleat do Středozemě ukradené Silmarily. V Beleriandu, Turgon zalořil svou řísi Nevrast. V roce 51 Prvního věku ukázal Turgonovi Vala Ulmo skryté údolí Tumladen ukryté horami. Zde postavil z Ulmova popudu město z bílého kamene a pojmenoval ho Gondolin. Bylo dokončeno roku 104 a Turgon zde vládl po pět století. V roce 473 vedl Gondolinskou armádu do Bitvy tisíce slz. V roce 496 Ulmo vyslal hrdinu z Edain (lidí) Tuora aby Turgona varoval, ale ten si nechtěl připustit přicházející nebezpečí. Po roce hledání (511), Morgoth konečně nalezl Gondolin a poslal svou armádu, aby jej zničila. Turgon padl při obraně města se svým mečem Glamdringem v ruce.

Gondolin

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.