J.R.R. Tolkien

Vítám vás na svých stránkách...jakékoli dotazy, připomínky nebo nápady posílejte na resi97@seznam.cz

Třetí věk

2 Isildur sází semenáček Bílého stromu v Minas Anor. Předává Jižní království Meneldilovi. Záhuba na Kosatcových polích; Isildur a jeho tři starší synové jsou zabiti.
3 Ohtar přináší úlomky Narsilu do Imladris.
10 Valandil se stává králem Arnoru.
109 Elrond si bere Celebrían, Celebornovu dceru.
130 Narození Elrondových synů Elladana a Elrohira.
158 V Gondoru nastupuje Cemendur.
238 V Gondoru nastupuje Eärendil.
249 V Arnoru nastupuje Eldacar.
241 Narození Arwen Undómiel.
324 V Gondoru nastupuje Anardil.
339 V Arnoru nastupuje Arantar.
411 V Gondoru nastupuje Ostoher.
420 Král Ostoher přestavuje Minas Anor.
435 V Arnoru nastupuje Tarcil.
490 První vpád Východňanů.
492 V Gondoru nastupuje Tarostar (Rómendacil I.).
500 Tarostar poráží Východňany a přijímá jméno Rómendacil I.
515 V Arnoru nastupuje Tarondor.
541 Rómendacil zabit v bitvě. Nastupuje Turambar.
c. 600 Turambar dobývá nová území na Východě.
602 V Arnoru nastupuje Valandur.
652 V Arnoru nastupuje Elendur.
667 V Gondoru nastupuje Atanatar I.
748 V Gondoru nastupuje Siriondil.
777 V Arnoru nastupuje Eärendur.
830 V Gondoru nastupuje Tarannon Falastur. Zahajuje řadu Lodních, kteří budovali námořnictvo a šířili moc Gondoru po pobřežích na západ i na jih.
861 Smrt Eärendura a rozdělení Arnoru. V Arthedainu nastupuje Amlaith z Fornostu.
913 V Gondoru nastupuje Eärnil I., syn Falasturova bratra Tarciryana.
933 Král Eärnil I. dobývá Umbar a ten se stává pevností Gondoru.
936 Král Eärnil I. se ztrácí na moři ve veliké bouři. Nastupuje Ciryandil.
946 V Arthedainu nastupuje Beleg.
1015 Král Ciryandil zabit při obléhání Umbaru Haradskými a Černými Númenorejci. Nastupuje Ciryaher (Hyarmendacil I.).
1029 V Arthedainu nastupuje Mallor.
1050 Ciryaher poráží Harad a přijímá jméno Hyarmendacil I.. Gondor dosahuje vrcholu moci.
Asi v tom čase padá stín na Velký zelený hvozd a lidé mu začínají říkat Temný hvozd. První zmínky v záznamech o Periannath, když Chluponozi přicházejí do Eriadoru.
c. 1100 Moudří (Istari a přední Eldar) odhalují, že v Dol Gulduru se opevnila zlá moc. Soudí se, že je to jeden z nazgûlů.
1110 V Arthedainu nastupuje Celepharn.
1149 V Gondoru nastupuje Atanatar II. Alcarin, "Skvělý".
c. 1150 Plavíni přicházejí do Eriadoru. Statové procházejí průsmykem Rudorohu a postupují do Koutce a do Vrchoviny.
1191 V Arthedainu nastupuje Celebrindor.
1226 V Gondoru nastupuje Narmacil I.
1240 Minalcar, syn Narmacilova mladšího bratra Calmacila, je jmenován regentem Gondoru.
1248 Minalcar poráží Východňany u jezera Rhûn; přijímá jméno Rómendacil.
1250 Rómendacil posílá svého syna Valacara jako vyslance k Seveřanům. Jsou budovány pilíře Argonath.
1272 V Arthedainu nastupuje Malvegil.
1294 V Gondoru nastupuje Calmacil, bratr Narmacila I.
c. 1300 Zlé stvůry se opět začínají množit. V Mlžných horách přibývá skřetů a napadají trpaslíky. Znovu se objevují nazgûlové. Hlavní z nich jde na Sever do Angmaru.
Periannath se stěhují na západ, mnozí se usídlují v Hůrce.
1304 V Gondoru nastupuje Rómendacil I. (Minalcar).
1349 V Arthedainu nastupuje Argeleb I. a vznáší nárok na celý Arnor, protože v Cardolanu ani Rhudauru už nezůstali žádní Isildurovi dědici.
Král Argeleb opěvňuje Větrovské vrchy.
1356 Král Argeleb I. zabit v bitvě s Rhudaurem. Arthedainským králem Arveleg I.
Asi tou dobou opuštějí Statové Koutec a někteří se vracejí do Divočiny.
1366 V Gondoru nastupuje Valacar.
1409 Černokněžný král z Angmaru vpadá do Arnoru. Zabit král Arveleg I. a poslední kníže Cardolanu. Fornost a Tyrn Gorthad jsou uhájeny. Věž Amon Sûl zničena.
Arthedainským králem se stává Araphor.
1432 Gondorský král Valacar umírá, nastupuje jeho syn Eldacar a propuká občanská válka. Příbuzenský svár.
1437 Vypálení Osgiliathu a ztráta palantíru. Eldacar prchá do Rhovanionu, jeho syn Ornendil je zavražděn. Nastupuje Castamir Uchvatitel.
1447 Eldacar se vrací a vyhnání uchvatitele Castamira.
Bitva u brodu Erui, Castamir zabit.
Obléhání Pelargiru.
1448 Vzbouřenci pod vedením Castamirových synů unikají a uchvacují Umbar, který se tak stává sídlem korzárů.
1490 V Gondoru nastupuje Aldamir.
1540 Král Aldamir zabit ve válce s Haradem a umbarskými korzáry. Nastupuje Vinyarion (Hyarmendacil II.)
1551 Vinyarion poráží Haradské a přijímá jméno Hyarmendacil II.
1589 V Arthedainu nastupuje Argeleb II.
1601 Mnoho Periannath se stěhuje z Hůrky a Argeleb II. jim dává zemi za Baranduinou.
1621 V Gondoru nastupuje Minardil.
c. 1630 Připojují se k nim Statové přicházející z Vrchoviny.
1634 Korzáři plení Pelargir a zabíjejí krále Minardila. Nastupuje Telemnar.
1636 Velký mor pustoší Gondor. Smrt krále Telemnara i jeho dětí. Bílý strom v Minas Anor umírá. Nastupuje Tarondor, syn Telemnarova bratra Minastana.
Mor se šíří na sever a na západ a mnohé části Eriadoru pustnou. Za Baranduinou Periannath přežívají, ale utrpí velké ztráty. Konec Cardolanských Dúnadanů; Tyrn Gorthad obsazen zlými duchy z Angmaru a Rhudauru.
1640 Král Tarondor přemísťuje královský dvůr do Minas Anor a sází semenáček Bílého stromu. Osgiliath se začíná rozpadat.
Mordor zůstává nestřežen.
1670 V Arthedainu nastupuje Arvegil.
1743 V Arthedainu nastupuje Arveleg II.
1798 V Gondoru nastupuje Telumehtar.
1810 Král Telumehtar Umbardacil znovu dobývá Umbar a vypuzuje korzáry.
1813 V Arthedainu nastupuje Araval.
1850 V Gondoru nastupuje Narmacil II.
1851 Začínají útoky Vozatajů na Gondor.
1856 Gondor ztrácí území na východě a Narmacil II. padne v bitvě. Nastupuje Calimehtar.
1891 V Arthedainu nastupuje Araphant.
1899 Král Calimehtar poráží Vozataje na Dagorladu.
1900 Calimehtar staví v Minas Anor Bílou věž.
1936 V Gondoru nastupuje Ondoher.
1940 Gondor a Arnor obnovují styky a utvářejí spojenectví. Arvedui, syn krále Araphanta z Arthedainu, si bere Fíriel, dceru Ondohera Gondorského.
1944 Velký útok Vozatajů na Gondor z východu i z jihu. Ondoher a jeho synové padnou v bitvě. Generál Eärnil poráží napřátele v jižním Ithilienu. Vítězí pak v Bitvě u tábora a zahání Vozataje do Mrtvých močálů.
Gondoru vládne správce Pelendur. Arvedui vznáší nárok na gondorskou korunu, ale je odmítnut.
1945 V Gondoru nastupuje Eärnil II.
1964 V Arnoru nastupuje Arvedui.
1974 Konec Severního království. Černokněžný král zachvacuje Arthedain a dobývá Fornost.
1975 Arvedui tone v zátoce Forochel. Palantíry z Annúminasu a Amon Sûlu jsou ztraceny. Gondorský princ Eärnur přijíždí s loďstvem do Lindonu. Černokněžný král poražen v Bitvě u Fornostu a pronásledován do Obrovišť. Mizí ze Severu. Angmar je zničen.
1976 Aranarth přijímá titul Náčelníka Dúnadanů. Dědičné předměty Arnoru dány do úschovy Elrondovi.
1977 Frumgar vede Éothéod na Sever.
1979 Radda z Blat se stává prvním vladykou Kraje.
1980 Černokněžný král přichází do Mordoru a tam shromažďuje nazgûly. V Morii se objevuje balrog a zabíjí Durina VI.
1981 Náin I. zabit. Trpaslíci prchají z Morie. Mnoho lesních elfů z Lórienu prchá na jih. Amroth a Nimrodel ztraceni.
1999 Thráin I. přichází do Ereboru a zakládá trpasličí království.
2000 Nazgûlové se vynořují z Mordoru a obléhají Minas Ithil.
2002 Pád Minas Ithil, později známé jako Minas Morgul. Palantír uchvácen.
2043 Eärnur se stává králem Gondoru. Vyzván k boji Černokněžným králem.
Minas Anor přejmenována na Minas Tirith.
2050 Výzva Černokněžného krále opakována. Eärnur jede k Minas Morgul a je ztracen. Končí Anárionův rod. Gondoru vládnou správci až do roku 3019. Mardil se stává prvním Vládnoucím správcem.
2060 Moc Dol Gulduru roste. Moudří se obávají, že by to mohl být Sauron opět nabývající podoby.
2063 Gandalf jde do Dol Gulduru. Sauron ustupuje a skrývá se na Východě. Začíná Ostražitý mír. Nazgulové zůstávají v Minas Morgul v klidu.
2080 Správcem Gondoru Eradan.
2106 Náčelníkem Dúnadanů Arahael.
2116 Správcem Gondoru Herion.
2148 Správcem Gondoru Belegorn.
2177 Náčelníkem Dúnadanů Aranuir.
2204 Správcem Gondoru Húrin I.
2210 Thorin I. opouští Erebor a jde na sever do Šedých hor, kde se nyní shromažďují pozůstatky Durinova lidu.
2244 Správcem Gondoru Túrin I.
2247 Náčelníkem Dúnadanů Aravir.
2278 Správcem Gondoru Hador.
2319 Náčelníkem Dúnadanů Aragorn I.
2327 Aragorn I. zabit vlky. Náčelníkem Dúnadanů Araglas.
2340 Isumbras I. se stává třináctým vladykou a prvním z linie Bralů. Starorádi osídlují Rádovsko.
2395 Správcem Gondoru Barahir.
2412 Správcem Gondoru Dior.
2435 Správcem Gondoru Denethor I.
2455 Náčelníkem Dúnadanů Arahad I.
2459 Narozen Léod, otec Eorla Mladého.
2460 Konec Ostražitého míru. Sauron se posílen vrací do Dol Gulduru.
2463 Tvoří se Bílá rada. Asi v tom čase nachází Stata Déagol Jeden prsten a je zavražděn Sméagolem.
2470 Asi tou dobou se Sméagol-Glum skrývá v Mlžných horách.
2475 Útok na Gondor obnoven. Poprvé se objevují skuruti. Osgiliath zničen nadobro a kamenný most zbořen.
2477 Správcem Gondoru Boromir.
c. 2480 Skřeti si budují tajné pevnosti v Mlžných horách, aby uzavřeli všechny průsmyky do Eriadoru. Sauron začíná osídlovat Morii svými stvůrami.
2485 Narozen Eorl Mladý
2489 Správcem Gondoru Cirion.
2501 Srt Léoda, Eorl se stává pánem Éothéodu a krotí Felarófa.
2509 Celebrían je na cestě do Lórienu přepadena v průsmyku Rudorohu a obdrží otrávenou ránu.
2510 Celebrían odjíždí přes Moře. Skřeti a Východňané zaplavují Calenardhon. Eorl Mladý vítězí na Poli Celebrantu a skládá Eorlovu přísahu.
Rohirové se usídlují v Calenardhonu.
2512 Narozen Brego, syn Eorlův.
2523 Náčelníkem Důnadanů Aragost.
2544 Narozen Bregův druhý syn Aldor.
2545 Nájezd Východňanů. Eorl padne v bitvě na Vysočině. Králem Rohanu Brego.
2567 Správcem Gondoru Hallas.
2569 Eorlův syn Brego dokončuje Zlatou síň v Edorasu.
2570 Bregův syn Baldor vstupuje do Zapovězených dveří a ztrácí se.
Brego umírá žalem, králem Rohanu se stává Aldor.
Narození Aldorova syna Fréy. Asi v tom čase se na dalekém Severu opět objevují draci a začínají napadat trpaslíky.
2588 Náčelníkem Dúnadanů Aravorn.
2589 Dáin I. zabit drakem.
2590 Thrór se vrací do Ereboru. Jeho bratr Grór jde do Železných hor.
2594 Narozen Fréův syn Fréawine.
2605 Správcem Gondoru Húrin II.
2619 Narozen Fréawinův syn Goldwine.
2628 Správcem Gondoru Belecthor I.
2644 Narozen Narozen Goldwinův syn Déor.
2645 Králem Rohanu Fréa.
2654 Náčelníkem Dúnadanů Arahad II.
2659 Králem Rohanu Fréawine.
2655 Správcem Gondoru Orodreth.
2668 Narozen Déorův syn Gram.
c. 2670 Tobold vysazuje v Jižní čtvrtce "dýmkové koření".
2680 Králem Rohanu Goldwine.
2683 Hromželezo II. se stává desátým vladykou z bralovské linie a začíná hloubit Velké Pelouchy.
2685 Správcem Gondoru Ecthelion I.
2691 Narozen Gramův syn Helm.
2698 Ecthelion I. přestavuje Bílou věž v Minas Tirith.
Správcem Gondoru Egalmoth.
2699 Králem Rohanu Déor.
2710 Vrchovci obsazují opuštěný kruh Železného pasu.
2718 Králem Rohanu Gram.
2719 Náčelníkem Dúnadanů Arassuil.
2722 Vladykou kraje Isumbras III.
2726 Narozen Helmův synovec Fréaláf.
2740 Skřeti obnovují své nájezdy do Eriadoru.
2741 Králem Rohanu Helm Kladivo.
2743 Správcem Gondoru Beren.
2747 Bandobras Bral poráží skřetí tlupu v Severní čtvrtce.
2752 Narozen Fréaláfův syn Brytta.
2758 Rohan napaden od západu i od východu a obsazen. Gondor napaden loďstvy korzárů. Helm Rohanský se uchyluje do Helmova žlebu. Wulf se zmocňuje Edorasu.
2758-59 Dlouhá zima. Velké utrpení a ztráty na životech v Eriadoru a v Rohanu. Gandalf přichází na pomoc Krajanům.
2759 Helmova smrt. Fréaláf vypuzuje Wulfa a zahajuje druhou řadu králů Marky. Saruman se usídluje v Železném pasu.
Vladykou kraje Ferumbras II.
2763 Správcem Gondoru Beregond.
2770 Drak Šmak se snáší na Erebor. Dol zničen. Thrór uniká s Thráinem II. a Thorinem II.
2780 Narozen Bryttův syn Walda.
2784 Náčelníkem Dúnadanů Arathorn I.
2790 Thrór zabit skřetem v Morii. Trpaslíci se sbírají k odvetnému tažení. Narození Gerontia, později známého jako Starý Bral.
2793 Začíná válka trpaslíků a skřetů.
2798 Králem Rohanu Brytta.
2799 Bitva v Nanduhirionu před Východní branou Morie. Dáin Železná noha se vrací do Železných hor. Thorin II. a jeho otec Thráin II. putují na západ.
2800-64 Skřeti ze Severu obtěžují Rohan.
2801 Vladykou kraje Fortinbras I.
2802 Thráin II. a Thorin II. se usídlují na jihu Ered Luin za Krajem.
2804 Narozen Waldův syn Folca.
2811 Správcem Gondoru Belecthor II.
2830 Narozen Folcův syn Folcwine.
2841 Thráin II. se vydává navštívit Erebor, ale je pronásledován Sauronovými služebníky.
2842 Králem Rohanu Walda
2845 Trpaslík Thráin uvězněn v Dol Gulduru; je mu vzat poslední ze Sedmi prstenů.
2848 Náčelníkem Dúnadanů Argonui.
Vladykou kraje Gerontius (Starý Bral).
2850 Gandalf opět vstupuje do Dol Gulduru a odhaluje, že jeho pánem je skutečně Sauron, který sbírá všechny Prsteny a hledá zprávy o Jednom a o Isildurově dědici. Nachází Thráina a dostává klíč od Ereboru. Thráin umírá v Dol Gulduru.
2851 Bílá rada se schází. Gandalf vybízí k útoku na Dol Guldur. Saruman jeho návrh potlačuje. (Později se ukázalo, že Saruman tehdy začal toužit po Jednom prstenu a doufal, že se Prsten snad odhalí, až bude hledat svého pána, bude-li Sauron nějaký čas ponechán v klidu.) Saruman začíná pátrat v oblasti Kosatcových polí.
Skřeti ze Severu zabíjejí rohanského krále Waldu. Nastupuje jeho syn Folca.
2852 Umírá Belecthor II. Gondorský. Umírá Bílý strom a nelze najít žádný semenáček. Mrtvý strom zůstává stát. Správcem Gondoru se stává Thorondir.
2858 Narozeni Folcwinovi synové, dvojčata Folcred a Fastred.
2864 Rohanský král Folca umírá na zranění ze souboje s pralesním kancem. Nastupuje Folcwine.
2870 Narozen Folcwinův třetí syn Fengel.
2882 Nastupuje Túrin II.
2885 Haradští, podníceni Sauronovými vyslanci, překračují Poros a napadají Gondor. Synové Folcwina Rohanského zabiti ve službách Gondoru.
2890 V Kraji narozen Bilbo.
2901 Většina zbylého obyvatelstva Ithilienu odchází kvůli útokům mordorských skurutů. Je postaveno tajné útočiště Henneth Annûn a opevněn ostrov Cair Andros.
2903 Králem Rohanu Fengel.
2905 Narozen Fengelův syn Thengel.
2907 Narození Gilraen, matky Aragorna II.
2911 Krutá zima. Baranduina a jiné řeky zamrzají. Od severu vpadají do Eriadoru bílí vlci.
2912 Velké záplavy pustoší Enedwaith a Minhiriath. Tharbad je pobořen a opuštěn.
Náčelníkem Dúnadanů Arador.
2914 Správcem Gondoru Turgon.
2920 Smrt Starého Brala, vladykou kraje Hromželezo III.
2929 Arathorn, syn Aradora z Dúnadanů, si bere Gilraen.
2930 Arador zabit skalními obry. Náčelníkem Dúnadanů Arathorn II. Narození Denethora II., syna Ectheliona II., v Minas Tirith.
Vladykou kraje Isumbras IV.
2931 Aragorn, syn Arathorna II., narozen 1. března.
2933 Arathorn II. zabit. Gilraen bere Aragorna do Imladris. Elrond ho přijímá jako schovance a dává mu jméno Estel (Naděje); jeho původ se tají.
2939 Saruman zjišťuje, že Sauronovi služebníci propátrávají Anduinu u Kosatcových polí, a že se tedy Sauron dozvěděl o Isildurově konci. Je znepokojen, ale Radě neříká nic.
Vladykou kraje Fortinbras II.
2941 Thorin Pavéza a Gandalf navštěvují v Kraji Bilba. Bilbo se setkává se Sméagolem-Glumem a nachází Prsten. Bílá rada se schází; Saruman souhlasí s útokem na Dol Guldur, protože si teď přeje zabránit Sauronovi, aby hledal v Řece. Sauron už má své plány, a proto opouští Dol Guldur. Bitva pěti armád v Dolu. Smrt Thorina II. Bard z Esgarothu zabíjí Šmaka. Dáin ze Železných hor se stává Králem pod Horou (Dáin II.).
2942 Bilbo se vrací do Kraje s Prstenem. Sauron se tajně vrací do Mordoru.
2943 Thengel si bere Morwen z Lossarnachu.
2944 Bard obnovuje Dol a stává se jeho králem. Glum vychází z Hor a začíná pátrat po "zloději" Prstenu.
2948 Narozen Théoden, syn rohanského krále Thengela.
2949 Gandalf a Balin navštěvují Bilba v Kraji.
2950 Narozena Findulas, dcera Adrahila z Dol Amrothu.
2951 Sauron se otevřeně prohlašuje Pánem a v Mordoru sbírá moc. Začíná obnovovat Barad-dûr. Glum se obrací k Mordoru. Sauron posílá tři nazgûly znovu obsadit Dol Guldur. Elrond odhaluje "Estelovi" jeho pravé jméno a původ a vydává mu úlomky Narsilu. Arwen, jež se právě vrátila z Lórienu, potkává Aragorna v lesích Imladris. Aragorn odchází do Divočiny.
2953 Poslední schůzka Bílé rady. Rozmluva o Prstenech. Saruman předstírá, že Jeden prsten odputoval Anduinou do Moře. Saruman se stahuje do Železného pasu, ujímá se ho a opevňuje se. Protože na Gandalfa žárlí a bojí se ho, posílá zvědy, aby špehovali každý jeho pohyb; všímá si jeho zájmu o Kraj; zanedlouho začíná vydržovat agenty v Hůrce a v Jižní čtvrtce.
Králem Rohanu Thengel.
Správcem Gondoru Ecthelion II.
2954 Hora osudu opět plane. Poslední obyvatelé Ithilienu prchají přes Anduinu.
2956 Aragorn se setkává s Gandalfem a začíná jejich přátelství.
2957-80 Aragorn podniká své velké cesty a tažení. Jako Thorongil slouží v přestrojení Thengelovi Rohanskému i Ecthelionovi II. Gondorskému.
2963 Narozena Thengelova dcera Théodwyn.
2968 Narození Froda.
2976 Denethor se žení s Findulas z Dol Amrothu.
2977 Bain, syn Bardův, se stává králem Dolu.
2978 Narození Boromira, syna Denethora II.
2980 Aragorn přichází do Lórienu a tam opět potkává Arwen Undómiel. Aragorn jí dává Barahirův prsten a zasnubují se na pahorku Cerin Amroth.
Asi v té době dospívá Glum na hranice Mordoru a seznamuje se s Odulou.
Théoden se stává králem Rohanu.
Narozen Théodenův syn Théodred.
Vladykou kraje Ferumbras III.
2983 Narozen Faramir, syn Denethorův. Narození Samvěda.
2984 Smrt Ectheliona II. Denethor II. se stává Správcem Gondoru.
2988 Findulas umírá mladá.
2989 Balin opuští Erebor a vstupuje do Morie.
Théodwyn si bere Éomunda z Východních úvalů.
2991 V Rohanu narozen Éomundův syn Éomer.
2994 Balin hyne v Morii a trpasličí kolonie je zničena.
2995 Narozena Éomerova sestra Éowyn.
c. 3000 Stín Mordoru se dlouží. Saruman se opovažuje použít Orthanckého kamene, ale je lapen do léčky Sauronem, který má Kámen Ithil. Zrazuje Radu. Jeho zvědové hlásí, že Kraj je bedlivě střežen Hraničáři.
3001 Bilbova hostina na rozloučenou. Gandalf má podezření, že jeho prsten je Jeden prsten. Stráž Kraje je zdvojnásobena. Gandalf hledá zprávy o Glumovi a volá na pomoc Aragorna.
3002 Bilbo se stává Elrondovým hostem a usazuje se v Roklince.
3004 Gandalf navštěvuje Froda v Kraji a během následujících čtyř let návštěvy opakuje.
3007 Bainův syn Brand se stává králem v Dolu. Smrt Gilraen.
3008 Na podzim Gandalf naposledy navštěvuje Froda.
3009 Během následujících osmi let Gandalf a Aragorn čas od času obnovují pátrání po Glumovi. Prohledávají údolí Anduiny, Temný hvozd, Rhovanion a hranice Mordoru. Někdy během té doby se Glum sám odvážil do Mordoru a byl zajat Sauronem. Elrond posílá pro Arwen a ta se vrací do Imladris; hory a všechny země dál na východ začínají být nebezpečné.
3015 Vladykou kraje Paladin II.
3017 Glum propuštěn z Mordoru. Je zajat Aragornem v Mrtvých močálech a přiveden k Thranduilovi do Temného hvozdu. Gandalf navštěvuje Minas Tirith a čte Isildurův svitek.
Éomer se stává maršálem Marky.
3019 Válka o Prsten
Smrt Denethora II. Králem Gondoru a Arnoru se stává Elessar Telcontar, jeho správcem Denethorův syn Faramir. Král Elessar si bere Arwen.
Smrt Théodena. Králem Rohanu se stává Éomer.
3021 Éomer si bere Lothíriel Dol Amrothskou.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.