J.R.R. Tolkien

Vítám vás na svých stránkách...jakékoli dotazy, připomínky nebo nápady posílejte na resi97@seznam.cz

Trpaslíci

Trpaslíci nejsou dětmi Ilúvatara, stvořil je Aulë ovládající všechna řemesla, zejména zpracování kovů, toužíce po žácích, které by mohl učit svým znalostem a dovednostem. Nejdříve tajně vytvořil Sedm otců trpaslíků hluboko v podzemní jeskyni Středozemě. Avšak Ilúvatar věděl co se stalo a rozhněval se na Aulëho. Ten chtěl trpaslíky pobít, ale Eru se nad ním slitoval a ušetřil je.

Trpaslíci jsou velmi silní, snáze snášejí utrpení, bolest a hlad než ostatní rasy, protože měli na Svět přijít až za Melkorovy moci, také žijí déle než lidé. Po smrti je prý Aulë shromažďuje do síní Mandosu a nakonec je Ilúvatar přijme mezi ostatní Děti.

Trpaslíci milují veškerá řemesla, zejména kovářství, dále diamanty jež dolují v zemi, mnohem více než to, co na zemi žije a roste.

Lidé jim vždy záviděli jejich bohatství, což bylo příčinou mnoha rozporů mezi těmito rasami. Teprve během Třetího věku bylo mezi nimi vyhlášeno přátelství a trpaslíci začali obchodovat s ostatními rasami a používat Západštinu. Přesto v tajnosti používali svůj vlastní jazyk, jež nesdělili ani svým přátelům, střežili jej jako své bohatství a později se z něj stal jazyk učenců. Ani v samých počátcích jej z jiných plemen ovládl jen málokdo - zněl jim drsně a těžkopádně a trpaslíci se raději učili jazyk těch, s kým obchodovali či přebývali.

Jejich rodovou zbraní byla sekera a krumpáč, který zároveň používali při dolování. K ochraně používali kroužkové košile, vlastní vynález v jehož výrobě nebyli trpasličí mistři nikdy překonáni, a šupinovou zbroj, buď z kvalitní ocele anebo z mithrilu.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.